Sidor

söndag 12 augusti 2012

App med sekvensbilder och känslouttryck

iSequences är utvecklad för barn med autism eller andra funktionsnedsättningar, men är säkert rolig och intressant för andra barn också. Den innehåller hundra stycken tecknade bildserier som tar upp saker som barnen många gånger kan relatera till. Man kan arbeta med appen på tre olika sätt. Till att börja med ska man lägga bilderna i en serie i ordning så att händelseförloppet blir rätt. När man har lyckats få till ordningen har vissa serier ytterligare en bild man ska komplettera med. Man får några bilder att välja mellan och ska då hitta den som passar bäst. Det tredje momentet är att besvara vilken känsla en viss situation framkallar. Här väljer man mellan ansikten med olika känslouttryck. Mina barn tycker att det är roligt att klura ut vilken ordning bilderna ska vara i, och det tränar deras förmåga att tolka bilder och förstå ett händelseförlopp. Appen ger dessutom tillfällen till att prata om olika händelser och känslor.Man kan välja vilka bildserier man vill arbeta med och vilka/vilket moment man ska fokusera på, om man inte vill blanda dem. Bilderna är fint tecknade och innehåller en varierande grad av detaljer. Appen är på engelska men både talet och det mesta av texten går att stänga av, och eftersom fokus ligger på bilderna fungerar det bra ändå. Appen finns också i gratisversionen iSequences lite om man vill prova den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar