Sidor

måndag 9 januari 2012

Autism Apps

Autism Apps är en gratis app som listar appar som kan vara till nytta eller nöje för alla med autism. Apparna är indelade i kategorier som täcker in många olika områden. Det finns bland annat kategorier för träning av språk eller sociala färdigheter, en kategori för träning av finmotorik och andra för lekar, spel och pussel. Under kategorierna ABA och Flashcards hittar man till exempel många appar med bilder med olika teman. I kategorin Communication (AAC) listas större appar för bildkommunikation.


Det finns många uppslag på appar som man kan använda tillsammans med barn, och som användare kan man själv bidra med förslag på appar som man tycker ska inkluderas i Autism Apps.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar